Vad gör en takläggare?

Takläggare kallas också för takmontör och innebär ett varierande jobb med många olika arbetsuppgifter. Som takläggare har du höga krav på dig och yrket kräver stor precision. Det är ett yrke som innebär mycket utomhusarbete och kan innebära både tunga lyft, och en hel del säkerhetstänk då majoriteten av ens arbete sker uppe på ett tak flera meter ovanför marken.

I utbildningen till takläggare får man lärdom och kunskap av bland annat brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar och isolering. Det är så att säga en varierad utbildning som ger dig bra färdigheter för det arbetet som väntar, och all kunskap krävs också i och med att arbetet för takrenovering som takläggare är ett väldigt varierat med flera olika arbetsuppgifter för en takläggare stockholm dagligen.

Konkret innebär ditt arbete som takläggare att du gör hela tätskiktet på hus, detta kan göras på både nybyggnationer eller på äldre hus som ska renoveras. Att göra tätskiktet innebär att du först lägger isoleringen i form av både värmeisolering och fuktskydd, efter det skall hela taket täckas med papp, plåt eller annat takelement för att sedan avslutas med ett övre skikt i form av bland annat plåt, tegelplattor eller annat material beroende på hustyp och byggnad. Som takläggare är det du som gör allt underarbete så att plåtslagaren sedan bara kan lägga själva plåttaket.